24 มกราคม 2562 'พญาเสือ'ลุยเช็ครีสอร์ท บนพื้นที่ป่าสงวน'เชียงดาว'

ที่มา: https://www.naewna.com/local/390836

เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงดาว เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว) กรมป่าไม้ รวมประมาณ 80 นาย ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ 1.ตรวจสอบพื้นที่/บ้านพัก/รีสอร์ท บริเวณทางขึ้นดอยเชียงดาว หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย ตรวจสอบพื้นที่ บ้านพัก และรีสอร์ท บริเวณทางขึ้นดอยเชียงดาว หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จำนวน 8 ราย 2.ตรวจสอบพื้นที่ บ้านพัก และรีสอร์ท บริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จำนวน 33 ราย ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านนาเลาใหม่ หมู่ 10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดเงื่อนไขการแจ้งครอบครองที่ดินในเขตป่าเพื่อรอการพิสูจน์สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
การปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) และการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ให้คงเหลือบ้านพักนักท่องเที่ยวในลักษณะโฮมสเตย์ จำนวนไม่เกิน 2 หลัง พื้นที่กางเต็นท์ไม่เกิน 4 หลัง ระเบียงชมวิวไม่เกิน 1 ระเบียง ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ประกอบการบ้านพักนักท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วม